Gording Klinker B6 tavle

B6 - Blødstrøgen

B6 er blødstrøgne brunlige, hårdt brændte mursten blandet med endnu hårdere brændte sten. Tilsammen danner de et levende udtryk med stor dybde i farvesammensætningen.
Dimensioner og forbrug
Format
Mål
Forbrug stk/m2
Dansk Format
228 x 108 x 55 mm
63
NF
240 x 115 x 71 mm
48
HF
220 x 105 x 65 mm
58