DSC 2645

Murstenstyper fra Gørding Klinker

Villemoes Teglværk har et stort udvalg af mursten

 

På Villemoes Teglværk bruger vi ler, der er gravet op i nærområdet. Leret er rødler dannet i istiden. På Teglværket varierer vi det færdige udtryk til et murværk med dels at producere både blødstrøgne og maskinstrøgne sten, dels ved at blande mere eller mindre hårdbrændte sten i. Den bedste måde at forklare det på, er at kigge på til de i alt 9 forskellige blødstrøgne blandinger og 5 forskellige maskinstrøgne blandinger her på siden.

Danmarks højeste brændingstemperatur sikrer høj og varig styrke

Villemoes Teglværk har Danmarks højeste brændingstemperatur. Vi kan således brænde ved temperaturer på på til 1.250 grader celsius. Og netop brændingstemperaturen har stor betydning for de færdige stens styrke og holdbarhed. Det skyldes, at de høje temperaturer gør teglet mindre porøst og hermed markant stærkere end mursten, der er brændt ved lavere temperaturer.

En porøs mursten vil i fugtigt vejr opsamle vand fra luften. Det giver en stor risiko for frostsprængninger når temperaturen falder til under frysepunktet.

Blødstrøgne og maskinstrøgne sten

Gørding Klinkers mursten kommer i hovedgrupper: Maskinstrøgne og blødstrøgne. Mens de maskinstrøgne sten har skarpe kanter og helt glatte overflader, er der små forskelle mellem hver enkelt blødstrøgen sten – ligesom alle kanter er blødere og mindre ensartet.

Der er ingen kvalitetsforskel mellem de blødstrøgne og maskinstrøgne sten. Forskellen er udelukkende et spørgsmål om smag og behag.

B for blødstrøgne - M for maskinstrøgne sten

I Gørding Klinkers sortiment er de blødstrøgne sten navngivet med B1, B2, B3 osv., mens alle maskinstrøgne sten tilsvarende hedder M1, M2, M3 og så videre. 

Brændingstid og -temperatur bestemmer farven på de færdige sten

Alle sten bliver brændt på Villemoes Teglværk af rødler, der er hentet i lokalområdet. Leret er af meget høj og ensartet kvalitet. Ved at anvende forskellige temperaturer og brændingstid, er vi i stand til at producerer kvalitetssten i forskellige farver og nuancer ud af samme ler.

Grundig håndsortering sikrer at produktserierne giver et helt ens udtryk - også med mange års afstand. Det betyder blandt andet, at om- og tilbygninger kan opnå præcis samme udtryk som det oprindelige murværk.

Har vi sorteret – kan vi også supplere

Såvel blødstrøgne som maskinstrøgne sten findes i forskellige blandinger. B1, B2, B3 og så videre betyder, at der er tale om blødstrøgne sten. Tallet markerer hvor mange eller få hårdbrændte sten, der er i blandingerne og ved hvilken temperatur, stenene er brændt.

Gørding Klinkers fagfolk kan hurtigt spotte hvilken sortering der er anvendt i et byggeri. Derfor vil det altid være muligt at levere murstensblandinger, der svarer til et byggeri med mursten fra Gørding Klinker. Kombinationen af maskinsorterede henholdsvis blødstrøgne sten kombineret med talkoden betyder at vi selv efter flere årtier kan ramme et udtryk, der svarer til den oprindelige sortering, Det giver en stor tryghed, for det sikrer et flot resultat ved en evt. om- eller tilbygning en gang i fremtiden.

 

 

Villemoes Teglværk har et stort udvalg af mursten
– såvel maskinstrøgne som blødstrøgne

På Villemoes Teglværk bruger vi for langt størstedelen af produktionen ler, der er gravet op i nærområdet. Leret her stammer fra istiden og er rødler. Vi varierer det færdige udtryk til et murværk med dels at producere både blødstrøgne og maskinstrøgne sten, dels ved at blande mere eller mindre hårdbrændte sten i. Den bedste måde at forklare det på, er at kigge på til de 9 forskellige blødstrøgne blandinger og 5 forskellige maskinstrøgne blandinge på billederne her på siden.

ovn
Vores ovne er i stand til at generere temberaturer helt op til 1.250 grader celcius. Det er Danmarks højeste brændingstemperatur.

Danmarks højeste brændingstemperatur

Villemoes Teglværk har Danmarks højeste brændingstemperatur. Vi kan således brænde ved temperaturer på helt op til 1.250 grader celsius. Og netop brændingstemperaturen har stor betydning for de færdige stens styrke og holdbarhed. Det skyldes, at de høje temperaturer gør teglet mindre porøst og hermed markant stærkere end mursten, der er brændt ved lavere temperaturer.

En porøs mursten vil i fugtigt vejr opsamle vand fra luften med risiko for frostssprængninger når temperaturen falder til under frysepunktet.

sten
Her ses et eksempel på en blødstrøgen sten, hvor udtrykket bliver meget mere organisk end den ville med en maskinstrøgen sten

Blødstrøgne og maskinstrøgne sten

Gørding Klinkers mursten kommer i hovedgrupper: Maskinstrøgne og blødstrøgne. Mens de maskinstrøgne sten har skarpe kanter og helt glatte overflader, er der små forskelle mellem hver enkelt blødstrøgen sten – ligesom alle kanter er blødere og mindre ensartet.

Der er ingen kvalitetsforskel mellem de to hovedtyper af sten. Forskellen er et spørgsmål om hvilket udtryk, man ønsker byggeriet skal have. I Gørding Klinkers sortiment hedder de blødstrøgne sten B1, B2, B3 …., mens alle maskinstrøgne sten tilsvarende har et produktnummer, der starter med M.

konstruktion
Udtrykket i vores produktion er ensartet årti efter årti

Har vi sorteret – kan vi også supplere

Blandingerne er omhyggeligt håndsorterede, hvilket gør, at murstensmure med Gørding Klinker uden problemer kan suppleres i forbindelse med til- og ombygning eller ønsket om at ramme samme udtryk som et referencebyggeri, man har forelsket sig i.

Hvis Villemoes Teglværk har produceret og sorteret stenene – kan vi også levere præcis samme udseende – selv efter flere årtier.