Respekt for naturen
respekt for naturen

Villemoes Teglværk siger tak for lån til landmanden – og afleverer perfekt landbrugsjord tilbage

Villemoes Teglværks placering på landet ud for byen Gørding er ikke tilfældig. Den største fordel ved beliggenheden er, at vi bogstavelig talt kan grave vores altoverskyggende råvare – rødleret – op praktisk talt lige uden for døren, hvor der er er nok til mange generationer.

Gording Klinker 05 tekstside
Lerlaget i 1-2,5 meters dybde betyder at store regnmængder ikke kan trænge ned i marken.
Jordlagene før vi høster lerlaget. Leret ligger i 1- 2,5 meters dybde.
Untitled 1

Leret er dannet i istiden - og ligger i 1-2,5 meters dybde

Leret generer særligt i det tidlige forår landbruget, da de spærrer for at regnvand kan trænge længere ned end til 1 meters dybde. Resultatet er ofte at store mængder vand fra regn og tøende sne ikke kan trænge gennem leret. Hermed kan landmanden ikke køre med sine tunge maskiner på marken, og pløjning, såning og andre vigtige opgaver i landbruget bliver derfor forsinket.

Gording klinker afgroder
Her står afgrøderne flot efter at Villemoes Teglværk har fjernet lerlaget, så marken nu dræner perfekt.
Jordlagene efter reetablering. Leret er erstattet af et tykkere lag jord, iblandet rester fra produktionen
Villemoes teglvaerk reetableret landbrugsjord

Når leret er gravet op, genskabes landmandens mark

Når Villemoes Teglværk har hentet alt leret, reetableres marken med det resultat, at marken dræner væsentligt bedre end før - til gavn for udbyttet fra marken fremover.