Gording Klinker Belaegning M13

M13 - Blådæmpet belægningssten

Gørding Klinkers M13 Blådæmpet er en smuk dybrød belægning. Som alle andre produkter fra Gørding Klinker er også M13 skabt af rødler, vand og intet andet, Den blå farve opnås ved at brænde med ekstremt høj temperatur og efterfølgende håndsortering.
Dimensioner og forbrug
Format
Mål
Forbrug stk/m2
228 x 112 x 52 mm
39 stk. lagt på fladen, 80 stk. på højkant