DSC 3008
B2

Teglværksgade Esbjerg

DSC 2555
B9

Parkeringshus i 4 etager

Kvalitetstegl og mursten siden 1860

Villemoes Teglværk har været en privat familieejet virksomhed siden 1860, og opskriften har altid været den samme: At udnytte de naturlige ressourcer til at skabe solide og smukke byggematerialer. I starten primært tiltænkt de lokale byggeprojekter, men med tiden også med en større og større radius. I dag eksporterer Villemoes Teglværk således en stor del af produktionen til små og store byggeprojekter i Nordtyskland.

Lokalt ler, vand og ekstrem varme er de eneste ingredienser vi bruger

Mursten er ikke bare mursten. Når du vælger mursten fra Gørding Klinker som murværk eller belægning, vælger du samtidig den højest mulige kvalitet. Opskriften er ikke kompliceret. Vi bruger udelukkende rødler, som vi graver op i naturen omkring Villemoes Teglværk udenfor byen Gørding i Sydvestjylland. Eneste andre ingredienser er vand samt Danmarks højeste brændingstemperatur på 1250 varmegrader

Smuk og uforanderlig overflade og farve

Kombinationen af Danmarks vel nok mest perfekte råvare, Villemoes Teglværks enestående produktionsfaciliteter samt effektive sortering af de færdige mursten giver ikke alene en smuk og perfekt løsning til nye projekter. Det betyder samtidig at stenene bevarer deres farve for bestandigt – en stor fordel, hvis der på et tidspunkt skal bygges om eller bygges til

Grundig håndsortering sikrer ens farve og udtryk fra årti til årti til årti …

Efter tørring og brænding håndsorteres stenene, så kunderne kan være sikre på, at det færdige resultat svarer til de prøver og eventuelle færdige løsninger, de har valgt til deres projekt. Det gælder også, hvis der skal bygges om eller bygges til. Det nye murværk vil så svarer fuldstændig til det oprindelige – også selv om der skulle være 30 år eller mere mellem det oprindelige byggeri og den nye om- eller tilbygning.

En historie om bæredygtighed

Villemoes teglvaerk v2
Villemoes Teglværk henter ler fra landbrugsjord i nærområdet.
Når leret er hentet op fra markerne, dræner jorden marken bedre. Det gør marken bedre egnet som landbrugsjord.
history small

Villemoes Teglværks placering på landet ud for byen Gørding er ikke tilfældig. Den største fordel ved beliggenheden er, at vi bogstavelig talt kan grave vores altoverskyggende råvare – rødleret – op praktisk talt lige uden for døren, hvor der er er nok til mange generationer.

Leret er dannet i istiden og ligger i 1-2,5 meters dybde

Leret generer særligt i det tidlige forår landbruget, da de spærrer for at regnvand kan trænge længere ned end til 1 meters dybde. Resultatet er ofte at store mængder vand fra regn og tøende sne ikke kan trænge gennem leret. Hermed kan landmanden ikke køre med sine tunge maskiner på marken, og pløjning, såning og andre vigtige opgaver i landbruget bliver derfor forsinket.

Når leret er gravet op, genskabes landmandens mark

Når Villemoes Teglværk har hentet alt leret, reetableres marken med det resultat, at marken dræner væsentligt bedre end før - til gavn udbyttet fra marken fremover.Kvalitet og sund fornuft